Ninh Bình:

Quy hoạch xây dựng và phát triển Khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình