Quy định về độ tuổi thi vào trường công an, quân đội