Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quảng Bình: 21.611 người được tạo việc làm mới năm 2016