Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Lâm Đồng: Tuyên truyền chính sách BHYT cho hội viên, nông dân