Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Điện Biên: Năm 2017 giải quyết việc làm mới cho 8.550 lao động