Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đẩy mạnh tuyên truyền chủ quyền biển đảo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long