Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam