Cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam