Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bảo vệ chủ quyền biển, đảo: Đề cao trách nhiệm của toàn dân