Tóm gọn 13.000 viên ma túy trên đường tuồn vào Việt Nam