Tin nóng 24h: Dân sơ tán khẩn cấp trong đêm vì hồ xả lũ