NÓNG 24H: Tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới đến Bình Dương