Nóng 24h: Tổng liên đoàn lao động “lên tiếng” vụ hơn 600 giáo viên bị chấm dứt hợp đồng