Nóng 24H: Rơi xuống vực sâu Yên Tử, du khách thoát chết thần kỳ