Nóng 24H: Nghi can gây án trong chùa có dấu hiệu tâm thần