Nóng 24H: Không chấp nhận mức bồi thường 18 tỷ cho "người tù thế kỷ"