NÓNG 24H: Hình dáng siêu xe triệu đô 174 bánh tại Hải Phòng