NÓNG 24H: Hiểu hơn về 11,2 tỷ đồng hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mẫu giáo