Nóng 24H: Đà Nẵng cấm chơi Pokemon Go, Bệnh nhân HIV tấn công bác sĩ