NÓNG 24H: Công an huyện Nam Sách chặn sinh kế của hàng trăm người lao động