NÓNG 24H: Con ngư dân 4 tỉnh miền Trung sẽ được học miễn phí trong suốt 2 năm