Nóng 24h: Chủ tịch xã xin lỗi vì bêu tên học sinh lên loa phát thanh