NÓNG 24H: Chủ tịch huyện bức xúc vì thủy điện xả lũ bất ngờ khiến dân không kịp trở tay