NÓNG 24H: Chủ tịch Chung yêu cầu kiểm tra thông tin “Hố tử thần” bẫy trẻ con