NÓNG 24H: Cán bộ và công an thị trấn ngăn chặn máy gặt lúa