NÓNG 24H: Cấm bay 1 năm hành khách đánh nhân viên hàng không