Nóng 24H: Cách chức đại tá vụ quán cafe Xin Chào, phụ huynh Hà Tĩnh xin dừng VNEN