NÓNG 24H: 6 người chết cháy ở Cà Mau, rút kinh nghiệm công tác dự báo bão