Xây dựng nông thôn mới ở Nghệ An – đi lên từ nội lực

Đường liên thôn Xuân Tân – Lộc Mỹ xã Nghi Xuân huyện Nghi Lộc do dân góp 260 triệu đồng, hiến gần 3.000 m2 đất và 200 ngày công. Ảnh: Hồng Sơn
Đường liên thôn Xuân Tân – Lộc Mỹ xã Nghi Xuân huyện Nghi Lộc do dân góp 260 triệu đồng, hiến gần 3.000 m2 đất và 200 ngày công. Ảnh: Hồng Sơn
Đường liên thôn Xuân Tân – Lộc Mỹ xã Nghi Xuân huyện Nghi Lộc do dân góp 260 triệu đồng, hiến gần 3.000 m2 đất và 200 ngày công. Ảnh: Hồng Sơn
Lên top