Vùng đất "Vàm Cỏ Đông" tăng trưởng kinh tế kỷ lục so với nhiều năm qua

Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh giúp tăng trưởng kinh tế tỉnh Long An đạt kỷ lục.
Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh giúp tăng trưởng kinh tế tỉnh Long An đạt kỷ lục.
Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh giúp tăng trưởng kinh tế tỉnh Long An đạt kỷ lục.
Lên top