Tiền Giang: Khoảng 8.400 cử tri sẽ bỏ phiếu thùng phiếu lưu động

Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang họp báo. Ảnh: K.Q
Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang họp báo. Ảnh: K.Q
Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang họp báo. Ảnh: K.Q
Lên top