Quảng Ninh ưu tiên sử dụng nguồn vật liệu sản xuất nội tỉnh

Thi công cầu Cửa Lục 1, Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thi công cầu Cửa Lục 1, Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Thi công cầu Cửa Lục 1, Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top