Long An: Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Không khí trước ngày bầu cử tại vùng nông thôn huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Không khí trước ngày bầu cử tại vùng nông thôn huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Không khí trước ngày bầu cử tại vùng nông thôn huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Lên top