Hội chợ OCOP Quảng Ninh Xuân 2019 nhiều đặc sản lạ, an toàn

Người dân mua bán tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh lần thứ VI - năm 2018 (gian hàng TP huyện Ba Chẽ) (2-2018). Ảnh: Vạn Thảo
Người dân mua bán tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh lần thứ VI - năm 2018 (gian hàng TP huyện Ba Chẽ) (2-2018). Ảnh: Vạn Thảo
Người dân mua bán tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh lần thứ VI - năm 2018 (gian hàng TP huyện Ba Chẽ) (2-2018). Ảnh: Vạn Thảo
Lên top