Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

“Cô giáo quỳ” là 1 trong 7 vụ giáo viên vi phạm trong năm học 2017 – 2018 ở Long An

Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra vụ "Cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh".
Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra vụ "Cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh".
Trường Tiểu học Bình Chánh, nơi xảy ra vụ "Cô giáo quỳ xin lỗi cha mẹ học sinh".
Lên top