Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vietcombank và Tổng Công ty Đông Bắc ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện