Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vietcombank tổ chức thành công Hội nghị thường niên Hiệp hội Ngân hàng châu Á – ABA lần thứ 33