VIB ưu đãi lãi suất vay từ 6,99%/năm cho khách hàng cá nhân