Vi vu hè sang nhận ngàn quà tặng cùng NCB

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới hơn 1,8 tỉ đồng. Ảnh: NCB
Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới hơn 1,8 tỉ đồng. Ảnh: NCB