Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vay gói 30.000 tỉ sau ngày 31.12.2016 sẽ áp dụng lãi suất thoả thuận