Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trao thưởng cho khách hàng may mắn chu du New Zealand, Bhutan, Nam Phi cùng TPBank