Tranh cãi xung quanh việc có xử lý nợ xấu bằng tiền ngân sách?