Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tín dụng chính sách tác động tích cực tới đời sống KTXH vùng Tây Bắc