Tiết kiệm 1.900 tỉ đồng do không in tiền lẻ mới dịp tết