Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thưởng nóng người hùng dìu xe khách mất phanh cứu 30 người