Thủ tướng chỉ đạo thanh tra toàn diện việc Mobifone mua AVG