Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thu giữ tài sản bảo đảm: Thế nào là hợp pháp?