Techcombank nhận Giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam xuất sắc của năm”