Techcombank nhận chứng chỉ “Đối tác đạt chuẩn về đào tạo và phát triển chuyên môn”