Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

SeABank thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa trong “Tuần lễ công dân SeABank 2016”