SeABank được vinh danh “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển 2016”